Boekenagenda 

Voordrachten, cursussen, exposities en andere activiteiten van en over antroposofische auteurs en kunstenaars.

27 berichten in deze agenda
Leiden - vanaf zaterdag 29 juni

Doordringende warmte, zinderend licht

Creëer je eigen zomer-schilderij, workshop met Frederiek Nelissen

In deze tweedaagse workshop werken we aan een wat groter schilderij. We duiken daarbij onder in de elementen aarde, water, lucht/licht en warmte. We zullen hierbij diverse middelen inzetten, zoals zand, hout, metalen en pigmenten.

Datum: zaterdag 29 en zondag 30 juni

Tijd: 12.00 - 16.00 uur

Kosten: € 95,00 (incl. koffie/thee) plus € 25,00 materiaalkosten

zaterdag 29 juni 12:00 uur

zondag 30 juni 16:00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Zeist - zondag 30 juni

Een ware mensenmaatschappij

De Kerngroep Sociale Driegeleding nodigt u uit voor een lezing met John Hogervorst

In het beeld van de sociale driegeleding verbindt elk mens zich vanuit drie verschillende aspecten met de samenleving: de verhouding tussen individu en gemeenschap bestaat uit deze drie aspecten – die recht doen aan het wezen van de mens. In de samenleving zoals we die kennen worden deze drie wezenlijk verschillende aspecten genegeerd en wordt de individuele mens benaderd als een naamloos, uniform wezen. Wat kunnen we doen om de ‘hele mens’ centraal te stellen?

In deze bijeenkomst zullen we met elkaar onderzoeken welke stappen we kunnen zetten om de samenleving naar deze menselijke maat vorm te geven. Welke inzichten zijn daarbij behulpzaam? Waar ligt het begin van onze actieve betrokkenheid hiermee? Welk gereedschap staat ons daarbij ter beschikking? Welke valkuilen vinden we op ons pad?Deze vragen vormen de inhoud van onze bijeenkomst.

John Hogervorst is oprichter van Nearchus CV en redacteur van Driegonaal, tijdschrift voor Sociale Driegeleding. Driegonaal vertelt ‘het verhaal van de sociale driegeleding’ en wat dit gedachtengoed kan betekenen om mogelijk mensen kennis te laten maken met de sociale driegeleding en met haar achtergronden en visie op de actuele wereldsituatie.

Benieuwd naar deze middag? We hopen op je komst.

Opgave: is wenselijk en kan bij Els van Dongen via e-mail.

Entree: € 15,— graag contant en gepast aan de deur te voldoen.

De organisatie is in handen van de Kerngroep Sociale Driegeleding: Henk Hupkes, Feiko van der Veen, Coenraad de Graaf en Els van Dongen.

De middag is voor iedereen toegankelijk, dus mocht je nog andere geïnteresseerden in je omgeving kennen, dan zijn zij van harte welkom.

zondag 30 juni 13:30-17:30 uur

Rafaëlkerk
Van Tetslaan 4, Zeist

uitgebreide informatie...

Zeist - zaterdag 6 juli

Een perspectief op depressie en angst bij jongeren

Bijeenkomst met Jaap van de Weg

Veel jonge mensen worden uitgedaagd door gevoelens van angst en depressie. Dit kunnen we zien als een psychologisch, dan wel psychiatrisch vraagstuk. Daarnaast kun je er ook vanuit een ander perspectief naar kijken. Deze gevoelens doen een appèl aan ons: wat kunnen we hieraan ontwikkelen? Wat vraagt dit van ons?

Als we ons in deze vraag verdiepen, kan het zijn dat we nog een andere oorzaak tegen komen, eentje die samenhangt met de spirituele situatie van deze tijd. Dan komen deze klachten in een heel ander licht te staan, en vraagt het een andere aanpak.

Wij organiseren vanuit de Jeugdsectie van de Antroposofische vereniging een onderzoeksdag, waarin we met elkaar op onderzoek gaan naar deze achtergronden. We doen dat met gesprek over ervaringen, en met behulp van spiritueel getinte opstellingen.

Als er na de dag genoeg interesse is, willen we graag een onderzoeksgroep beginnen dat een aantal keren bij elkaar komt.

Groetjes,

Jaap van de Weg & Marieke Vingerhoets

Tijd: 10 tot 16 uur, inclusief lunch

Wie: mensen van 18 – 35 jaar

Meenemen: een opschrijfboekje.

Aanmelden via de website

zaterdag 6 juli 10:00-16:00 uur

Secretariaat AViN
Boslaan 15, Zeist

Zeist - zondag 7 juli

Sint Jan - De occulte geheimen van de zon

Themadag met lezing en workshops

Sint Jan – De occulte geheimen van de zon

De zon is niet zomaar een gloeiende bal waarin door kernfusie nieuwe elementen ontstaan. het is een wezen op zichzelf. Woonplaats van de wezens uit de tweede hiërarchie, de Kyriotetes, Dynamis en de Elohim. De zon is een wezen die net als de menselijke ziel reïncarneert. In het verleden was de zon een planeet en in de toekomst zal de zon reïncarneren als een nieuw melkwegstelsel.

Op dit moment voed de zon ons dagelijks met kracht. Het voedt ons en het laat de natuur doen groeien. In de winter zijn wij aangewezen op onze eigen innerlijke kracht maar in de zomer kunnen we het meest de fysieke kracht van de zon ervaren. De zon is ook de plek waar de Christus zijn woonplaats had voordat hij zich via het mysterie van Golgotha met de aarde verbond. In de religie die gebracht werd door Zarathustra vertegenwoordigde de zon de goede krachten in zijn dualistische wereldbeeld. Net zoals de zon iedere morgen weer rijst aan de horizon vanuit de donkerte van de nacht trachte Zarathustra zijn mensen te inspireren hetzelfde te doen en op te rijzen tot de hogere zelf.

Volgens Rudolf Steiner zijn in de moderne tijd de zon-mysteriën uitgewerkt en kunnen we alleen nog datgene wat de zon fysiek brengt zien, namelijk het groeien van de planten en het geven van energie en licht. Maar dankzij de Antroposofie kunnen we de zon weer zien als spiritueel wezen en ervaren hoe verschillende oude culturen hier zich over uitweiden.

In het verleden waren de zon en de uitwendige planeten één en in toekomst zal dat weer zo zijn. De moderne wetenschap leert ons dat de zon een rode dwerg zal worden die letterlijk de aarde zal opslokken. Hieruit leren we dat niets permanent is en dat onze aarde slecht tijdelijk gescheiden is van de zon en de wezens die daarin leven. Het is aan ons nu we gescheiden zijn van de zon deze wezens te leren kennen, in ons op te nemen en erdoor te laten inspireren.

Graag nodigen we jullie uit voor een dag in het licht van dit thema met lezing en workshops waar de mogelijkheid bestaat tot verbinding, expressie en verdieping.

We hopen jullie te mogen ontvangen.

Namens de Jeugdsectie,

Kaelin Schouten, Verena van der Meulen, Elisa Stapel en Florian Zirkzee

Programma

10.30 – 11.30 Mensenwijdingsdienst met het epistel van Johannes de Doper (we verzamelen om 10.15 bij de Rafaëlkerk in Zeist)

11.30 – 12.00 Koffie

12.00 – 13.00 Workshop euritmie

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 15.00 Lezing door Bastiaan Baan

15.30 – 17.30 Workshop boetseren

18.00 – 19.00 Avondeten

19.00 – 20.00 Napraten

Tijd: 10.30 tot 20.00 uur, inclusief lunch

Kosten: 15 eruo.

Aanmelden via de website

zondag 7 juli 10:15-20:00 uur

Zeister Vrije School
Socrateslaan 22, Zeist

Zutphen - dinsdag 16 juli

Vanaf beide oevers

Maandelijkse bijeenkomst, begeleid door Heleen de Weger

‘Bouw bruggen in jezelf naar het land van de doden,
de doden bouwen samen met jullie aan de opbouw van de aarde.
Wandel bewust samen met de doden, hand in hand,
opdat de hele wereld vergeestelijkt wordt.’

~ Manfred Kyber

Zeker in de huidige tijd kun je de urgentie voelen om je bewustzijnstoestand zó te ontwikkelen dat de gestorvenen met wie we verbonden zijn, ons daardoor kunnen bereiken, ons te hulp kunnen komen. Zij en wij leven immers, nog steeds, in een gemeenschappelijke wereld. Ook al kennen we het gebied waarin zij zich nu bewegen en gedragen nauwelijks nog.

Deze urgentie en het werk van Gerhard Reisch leidden tot het initiatief voor deze bijeenkomsten.

Tijdens zijn veelbewogen leven (1899 – 1975) ging de schilder Gerhard Reisch (https://gerhardreisch.com/de) een intensieve geestelijke weg waarvan hij de inzichten weergaf in schilderingen en korte teksten. Zo ontstond ook het zogeheten Dodenboek.

We willen met elkaar aan de hand van dit boek een brug bouwen naar - de wereld van - de levenden ‘aan de andere kant’.

Met deze bijeenkomsten willen we onze gevoeligheid voor hun ‘aanwezigheid’ in ons dagelijkse leven vergroten, het besef van onze wederzijdse verbondenheid versterken en daarmee bewuster een ‘schaal’ vormen voor wat zij ons willen aanreiken.

Tijdens deze maandelijkse bijeenkomsten staat telkens één afbeelding plus de bijbehorende tekst centraal. Bij iedere bijeenkomst nodigen we vooraf in stilte dierbare gestorvenen uit om bij ons ‘werk’ aanwezig te zijn, voordat we ons op de afbeelding richten.

Volgens een eenvoudige methodiek zullen vervolgens momenten van stille beschouwing worden afgewisseld met mondelinge uitwisseling over het waargenomene.

Zo openen we ons niet alleen voor de schildering vóór ons, maar ook voor de aanwezigheid van de ‘gestorvenen’ in en om ons, en voor elkaar. Deze gezamenlijke gerichtheid draagt er wezenlijk toe bij dat voor een ieder ‘het geheel meer is dan de som der delen’.

Waardoor ‘verbinding’ groeit…

'Voorkennis' is niet nodig, de bereidheid om onbevangen waar te nemen wel!

In verband met de grootte van de ruimte en de gewenste groepsgrootte is opgave noodzakelijk.

Dat kan via het e-mailicoontje (zonder pijltje!) onder dit bericht.

Kosten: € 5,00 per keer.

Data en tijd: in principe iedere derde dinsdag van de maand - zie deze agenda - van 10.30 tot 12.00 uur.

dinsdag 16 juli 10:30-12:00 uur

Badhuisweg 27, Zutphen

06 1783 3194

uitgebreide informatie...

Zutphen - dinsdag 20 augustus

Vanaf beide oevers

Maandelijkse bijeenkomst, begeleid door Heleen de Weger

‘Bouw bruggen in jezelf naar het land van de doden,
de doden bouwen samen met jullie aan de opbouw van de aarde.
Wandel bewust samen met de doden, hand in hand,
opdat de hele wereld vergeestelijkt wordt.’

~ Manfred Kyber

Zeker in de huidige tijd kun je de urgentie voelen om je bewustzijnstoestand zó te ontwikkelen dat de gestorvenen met wie we verbonden zijn, ons daardoor kunnen bereiken, ons te hulp kunnen komen. Zij en wij leven immers, nog steeds, in een gemeenschappelijke wereld. Ook al kennen we het gebied waarin zij zich nu bewegen en gedragen nauwelijks nog.

Deze urgentie en het werk van Gerhard Reisch leidden tot het initiatief voor deze bijeenkomsten.

Tijdens zijn veelbewogen leven (1899 – 1975) ging de schilder Gerhard Reisch (https://gerhardreisch.com/de) een intensieve geestelijke weg waarvan hij de inzichten weergaf in schilderingen en korte teksten. Zo ontstond ook het zogeheten Dodenboek.

We willen met elkaar aan de hand van dit boek een brug bouwen naar - de wereld van - de levenden ‘aan de andere kant’.

Met deze bijeenkomsten willen we onze gevoeligheid voor hun ‘aanwezigheid’ in ons dagelijkse leven vergroten, het besef van onze wederzijdse verbondenheid versterken en daarmee bewuster een ‘schaal’ vormen voor wat zij ons willen aanreiken.

Tijdens deze maandelijkse bijeenkomsten staat telkens één afbeelding plus de bijbehorende tekst centraal. Bij iedere bijeenkomst nodigen we vooraf in stilte dierbare gestorvenen uit om bij ons ‘werk’ aanwezig te zijn, voordat we ons op de afbeelding richten.

Volgens een eenvoudige methodiek zullen vervolgens momenten van stille beschouwing worden afgewisseld met mondelinge uitwisseling over het waargenomene.

Zo openen we ons niet alleen voor de schildering vóór ons, maar ook voor de aanwezigheid van de ‘gestorvenen’ in en om ons, en voor elkaar. Deze gezamenlijke gerichtheid draagt er wezenlijk toe bij dat voor een ieder ‘het geheel meer is dan de som der delen’.

Waardoor ‘verbinding’ groeit…

'Voorkennis' is niet nodig, de bereidheid om onbevangen waar te nemen wel!

In verband met de grootte van de ruimte en de gewenste groepsgrootte is opgave noodzakelijk.

Dat kan via het e-mailicoontje (zonder pijltje!) onder dit bericht.

Kosten: € 5,00 per keer.

Data en tijd: in principe iedere derde dinsdag van de maand - zie deze agenda - van 10.30 tot 12.00 uur.

dinsdag 20 augustus 10:30-12:00 uur

Badhuisweg 27, Zutphen

06 1783 3194

uitgebreide informatie...

Amsterdam - vanaf zondag 25 augustus

Staande stenen - Aarde en kosmos in gesprek

Driedaagse zomercursus over de megalietcultuur.

In de mensheidsgeschiedenis werden op talloze plekken op aarde grote stenen - megalieten - opgericht, vaak in kringen of rijen geplaatst en versierd met ingekerfde motieven. En er werden binnenruimtes geschapen in grafheuvels, hunebedden, dolmen, cairns. Wat hebben deze stenen ons te vertellen?

Een zomercursus van drie dagen op zondag 25 augustus 12.00-16.15 uur en maandag 26 en dinsdag 27 augustus 10.00-16.15 uur met inleidingen, kunstzinnig werken en gesprek, begeleid door Pieter van der Ree (architect), Erik Lemmens (beeldend kunstenaar), José Vlaar (euritmiste), Ernst Terpstra en Marianne de Nooij (geestelijken).

De openbare inleidende voordracht op zondag, 12.00-13.00 uur door Pieter van der Ree is ook voor wie verder niet deelneemt aan de cursus.

Kosten: graag een bijdrage naar draagkracht, richtbedrag €75. Brood voor de lunch neem je zelf mee, voor koffie en thee wordt gezorgd.

Aanmelden voor 18 augustus via e-mail.

zondag 25 augustus 12:00 uur

dinsdag 27 augustus 16:15 uur

De Christengemeenschap Andrieskerk
A.J. Ernststraat 869, Amsterdam

06 3560 9944

Den Haag - vanaf dinsdag 27 augustus

Apocalypse

Expositie met beelden van Kees Zoeteman

De Apocalypse is een diepzinnig visioenen boek over de toekomst van mens en aarde. Wat zijn de kenmerken van onze tijd? En waar zijn we naar op weg? Kon een mens tweeduizend jaar geleden daarover iets zinnigs opschrijven? Het antwoord is ja. Mits je de taal waarin dit is opgetekend leert kennen.

Tijdens deze expositie toont Kees Zoeteman een zevental beelden die symbool staan voor de gemeenten waaraan Johannes brieven over hun morele opdracht in hun tijd stuurde. Hij stuurde ook een brief aan ons als bewoners van het huidige vijfde cultuurtijdperk.

Verder zijn nieuwe beelden te zien over de engel die aankondigt dat we in deze tijd de grens tussen de stoffelijke en geestelijke wereld overgaan en over de ruiter op het witte paard. Deze ruiter is een mysterieuze verschijning aan het einde van de Apocalypse die de strijd aanbindt met de inspirator van het kwade in onze tijd. Ook heeft de kunstenaar zich gewaagd aan een afbeelding van het grote ideaal waarmee de Apocalypse afsluit, de nieuwe aarde die uit onze huidige aarde zal voortkomen als wij onze roeping weten te volbrengen.

Om de expositie tot je te kunnen nemen is het begrijpen van de apocalyptische taal geen voorwaarde. Immers de teksten zijn omgezet in beelden die voor zich spreken. Maar de beelden kunnen de bezoeker wel aanleiding geven om op zoek te gaan naar hun geheim.

Daartoe bieden andere elementen van het programma gelegenheid. Enerzijds worden drie cursusavonden op woensdagen gegeven over de Apocalypse in deze periode door Kees Zoeteman en Astrid van Zon. Anderzijds wordt de expositie afgesloten met een conferentie op zaterdag 14 september waarover apart wordt bericht.

De expositie kan gedurende de hele periode gratis tijdens de openingsuren worden bezocht.

dinsdag 27 augustus 14:00 uur

zondag 15 september 12:00 uur

Elisabeth Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

06 5209 8449

Den Haag - vanaf woensdag 28 augustus

Op weg met de Apocalypse

Cursus oefenen met beelden, o.l.v. Kees Zoeteman en Astrid van Zon

Drie woensdagavonden (19.00-22.00 uur) zullen we in de Concertzaal van het Vreedehuis onder leiding van Kees Zoeteman en Astrid van Zon werken aan de betekenis van de in de zaal geëxposeerde beelden over de Apocalypse. Door ons in te leven in de uitgebeelde visioenen gaan deze meer tot ons spreken en worden we ons bewust welke krachten in ons innerlijk werken en hoe wij keuzes kunnen maken in wat we in ons toelaten en wat we willen uitstralen.

Programma

28 augustus: De poorten die toegang geven tot de Apocalypse: De brieven aan de zeven gemeenten; de zeven cultuurperioden van het huidige tijdperk; de tekenen van onze Sardes tijd.

4 september: De engel staand met een voet op het land en een voet op de zee; de ruiter op het witte paard; betekenis van deze grote symbolen voor heden en toekomst van de ontwikkeling van mens en aarde.

11 september: Het nieuwe Jeruzalem als beeld van de nieuwe aarde en de nieuwe mens waaraan we nu voorbereidend werken; ver weg en dichtbij; de rol van ons geweten; de nabijheid van de dierenriem en de twaalf edelstenen.

We werken met oefeningen, meditaties en gesprekken in kleine groepjes om tot de kern van onze vragen en oplossingen door te dringen.

Aanmelden via e-mail bij Astrid van Zon.

Inschrijfgeld van € 95,00 gaarne overmaken op NL88 RABO 0121125572 tnv Zoeteman Consulting met vermelding van 'apocursus vreedehuis'. Als de inschrijfprijs bezwaarlijk is kan hierover worden overlegd.

woensdag 28 augustus 19:00 uur

woensdag 11 september

Elisabeth Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

06 8353 5360

Zutphen - zondag 1 september

Boekpresentatie: Parzivals weg naar de Graal

Je bent van harte welkom bij de presentatie van het door Jac Net geschreven boek.

In de vorm van vragen en antwoorden zal de inhoud van het boek tot leven worden gebracht. Tijdens dit interview, dat door Frans Lutters geleid zal worden, is er voor het publiek ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

Daarna is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan onder het genot van een hapje en een drankje en zal er muziek klinken.

Inloop vanaf 13.30 u.

Aanmelden per e-mail.

zondag 1 september 14:00 uur

Johanneskerk, tuinzaal
Badhuisweg 27, Zutphen

Warnsveld - vanaf zaterdag 7 september

Geistige Hilfen für unser persönliches und soziales Leben

Seminar met Anton Kimpfler.

Die Verbindung zu Verstorbenen, Engeln und Elementaarwesen.

Bilder und Texte von Gerhard Reisch sollen einbezogen sein.

Tijd: Zaterdag 16.00-22.00uur

Zondag 10.00-12.00uur

Vrijdagavond 6 september om 20.00uur een gesprek over de actuele wereldsituatie.

Voor het avondeten van zaterdag graag iets meenemen voor het gezamenlijke eten.

Kosten € 60,—.

Info en aanmelden Thea Janssen via mail of telefoon.

zaterdag 7 september 16:00 uur

zondag 8 september 12:00 uur

Fam Rieksen
Kerkhofweg 15, Warnsveld

0575 518 589

Zutphen - vanaf donderdag 12 september

Vriendschap

Oefengroep aan de hand van het nieuwe boek van Mieke Mosmuller

'Leer Denken', 'Leer Voelen', en 'Doen' waren de thema's die we in de afgelopen 2 jaar met gropejes mensen beoefenden in Zutphen.

Nu is er een nieuw boekje van Mieke Mosmuller verschenen waarin degene die denkt, voelt en doet, IK en JIJ dus, in het licht gezet worden en waarmee we aan de slag kunnen gaan in het bewust samenleven met anderen. IK en JIJ zoeken elkaar in vriendschap als unieke menselijke verbinding.

donderdag 12 september 15:00 uur

donderdag 9 januari 2025 16:15 uur

Enkidoe
Oudewand 13, Zutphen

uitgebreide informatie...

 « 123 » 

AntroVista

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…