Economie : de wereld als één economie

Rudolf Steiner

Boek, Nederlands, 21 cm., 317 p., ill.

Met literatuuropgave - Vertaling van: Nationalo¨konomischer Kurs. - (Rudolf Steiner Gesamtausgabe 340), en Nationalo¨konomisches Seminar. - (Rudolf Steiner Fesamtausgabe 341)

GA 341

Nearchus Assen 2016

ISBN: 9789492326034

14 voordrachten en een bewerking van zes vraag- en antwoordbijeenkomsten (uit GA 340 en 341).

Rudolf Steiner hield zich ook intensief bezig met de vragen rondom het spanningsveld dat ontstaan is door de individualisering van de moderne mens. Hoe komt de moderne, geïndividualiseerde mens, samen met de anderen, tot een samenleving waarin individu én gemeenschap tot bloei kunnen komen?

In dat kader ontwikkelde hij ook zijn visie op de economie. Die visie berust op een nieuwe manier van denken over economie; een denkwijze die het mogelijk maakt de beweeglijkheid van economische processen te begrijpen en zó te organiseren dat de economie haar dienende opgave waar maakt.

De thema's die Rudolf Steiner in zijn 'cursus economie' behandelde als voorbeeld of nadere uitwerking van zijn geheel nieuwe benadering van de economie, zijn van een verbluffende actualiteit en relevantie. Eerlijke prijsvorming, de verschillende kwaliteiten van geld, het scheppen van een organische geldkringloop, samenwerken in plaats van concurreren, het beheer van grond en bodemschatten, de rol van de consument, geldschepping, arbeid en inkomen: al deze vraagstukken komen aan bod en verschijnen hier in een samenhang die een basis biedt voor een samenleving waarin vrijheid, rechtvaardigheid en solidariteit geen loze kreten maar leidende en praktische principes zijn.

In Economie - de wereld als één economie biedt Rudolf Steiner niet alleen het materiaal om tot heldere inzichten te komen over actuele vraagstukken maar ook en vooral een benadering van de economie die een begaanbare weg toont om tot een ander economie te komen: een economie van gezond verstand en solidariteit.

1 exemplaar in de collectie

Nummer: RUDO/11320  ·  vindplaats: Internationale economie STEI

Aanwezig, voor online lenen of reserveren dient u eerst in te loggen

GA-informatie

Dornach, 24 juli 1922

Dornach, 25 juli 1922

Dornach, 26 juli 1922

Dornach, 27 juli 1922

Dornach, 28 juli 1922

Dornach, 29 juli 1922

Dornach, 30 juli 1922

Dornach, 31 juli 1922

Dornach, 31 juli 1922

Dornach, 1 augustus 1922

Dornach, 1 augustus 1922

Dornach, 2 augustus 1922

Dornach, 2 augustus 1922

Dornach, 3 augustus 1922

Dornach, 3 augustus 1922

Dornach, 4 augustus 1922

Dornach, 4 augustus 1922

Dornach, 5 augustus 1922

Dornach, 5 augustus 1922

Dornach, 6 augustus 1922