Het oog van de naald. Over zijn uiterlijke en innerlijke strijd

Bernard Lievegoed

Boek, Nederlands, paperback, 102 blz

Vrij Geestesleven Zeist 1991

ISBN: 9789060383032

Bernard Lievegoed is bekend als ‘esotericus’, maar ook als ‘exotericus’. De esotericus is de antroposoof Bernard Lievegoed, schrijver van boeken als Mens op de drempel en Mens- heidsperspectieven. De exotericus is professor B. C. J. Lievegoed, de psychiater en organisatie-adviseur en schrijver van De levensloop van de mens en Organisaties in ontwikkeling. Hoe leeft de esotericus samen met de exotericus? Hoe is Lievegoed er in zijn leven in geslaagd deze schijnbare uitersten op zo’n produktieve wijze met elkaar te verbinden?

Deze vraag fascineerde journalist Jelle van der Meulen, die al jaren geboeid werd door het werk van Lievegoed. Deze vraag leidde ook tot het uitvoerige vraaggesprek dat drie dagen duurde en dat in dit boek zijn neerslag vond.

Het boek is een boeiend document dat een inspirerend beeld geeft van het spanningsveld tussen binnenwereld en buitenwereld, en van Lievegoeds staan in en werken vanuit dit spanningsveld.

Lievegoed gaat ook openhartig op zeer persoonlijke vragen in. Hij spreekt over zijn jeugd op Java en Sumatra en de over- gang naar het leven in Europa.

Maar het boek blijft niet staan bij een visie op het verleden. Lievegoed had voor het gesprek als voorwaarde gesteld, dat hij niet alleen op vragen zou hoeven ingaan, maar ook eigen punten aan de orde zou kunnen stellen.

In het laatste hoofdstuk neemt Lievegoed dan ook het initiatief over. In dat deel van het gesprek geeft hij aan waar het volgens hem de komende jaren op aankomt en welke inzet nu van de antroposofie verwacht mag worden

1 exemplaar in de collectie

Nummer: A87  ·  vindplaats: A

Aanwezig, voor online lenen of reserveren dient u eerst in te loggen