kleurenleer

Johann Wolfgang von Goethe

Boek, Nederlands

Vrij Geestesleven Zeist 1991

ISBN: 9789060382677

Kleuren behoren tot de belangrijkste factoren die onze omgeving bepalen. Bij het beleven van de natuur, bij het inrichten van onze leefomgeving en voor de kunstzinnige activiteit zijn zij van primair belang. Het ontstaan en de werking van de kleuren is ook altijd onderwerp van wetenschappelijke belangstelling geweest. In onze tijd overheerst de natuurwetenschappelijke benadering van de kleur, die stoelt op de theorie van Newton. Veel minder bekend is de benaderingswijze zoals Goethe die heeft ontwikkeld. Goethes visie op het verschijnsel kleur sluit meer aan bij de manier waarop kunstenaars met kleur omgaan; de Engelse schilder William Turner is een bekend voorbeeld van een kunstenaar die zich rechtstreeks door Goethes kleurenleer heeft laten inspireren.

Bovendien laat Goethes werkwijze veel ruimte voor de eigen kleurbeleving van ieder mens. Tot nu toe ontbrak er een Nederlandse uitgave van deze kleurenleer. Nu er ook in de natuurwetenschap een hernieuwde belangstelling hiervoor aan het ontstaan is, verschijnt er een actuele en toegankelijke Nederlandse editie.

Deze uitgave bevat de belangrijkste gedeelten uit Goethes omvangrijke werk, waaronder hoofdstukken over: de ''subjectieve kleurwerking''; het ''oerfenomeen'' van kleur zoals dat elke dag tot uitdrukking komt in de hemelverschijnselen; de kleuren van de voorwerpen, planten en dieren; de werking van de kleur op de menselijke psyche. Deze vertaling richt zich zowel tot kunstenaars en wetenschapsmensen als tot iedereen die in kleuren is geïnteresseerd.

1 exemplaar in de collectie

Nummer: A89  ·  vindplaats: A

Aanwezig, voor online lenen of reserveren dient u eerst in te loggen